Opłaty za użytkowanie działki

Drodzy Działkowcy ten rok też będzie bardzo trudny i najprawdopodobniej nie będziemy w stanie organizować Walnego zebrania dlatego zgodnie z zaleceniami Krajowej Rady PZD wysokość opłat za działki w 2021r. pozostawiamy bez zmian czyli 0,75zł. za metr kwadratowy działki. Wpłat można dokonywać na nasze konto wskazane w zakładce „Finanse i opłaty” W miesiącu kwietniu na tablicach ogłoszeń przy bramach nr 1 i 8 wywiesimy informację z wysokością opłaty za poszczególne działki.