Wysokość opłat za działki

Informujemy, że na tablicach ogłoszeń przy bramach nr 1 i 8 umieszczono wykazy z wysokością opłat za działki. Bardzo prosimy aby wpłacać kwoty wskazane w wykazach. Prosimy nie robić nadpłat....

Kontenery na śmieci

Drodzy działkowcy uprzejmie informujemy, że w dniu 27.05.2020r. kontenery na śmieci zostaną zabrane. O następnym terminie ich postawienia poinformujemy. Prosimy nie składać w miejscu ich ustawiania żadnych odpadów....

Zmiana harmonogramu dostaw wody

Drodzy działkowcy w związku z bardzo dużym zużyciem wody zmuszeni byliśmy do zmiany harmonogramu jej dostaw. W dni powszednie została wydłużona przerwa w dostawach tj: wody nie będzie w godzinach 11 – 16. Harmonogram jest dostępny na naszej stronie internetowej....

Kontenery na śmieci

Od dzisiaj na terenie ogrodu w stałych miejscach stoją kontenery na śmieci. Będą stały do końca miesiąca maja. Do kontenerów nie można wrzucać skoszonej trawy, odpadów zielonych i gruzu....

Zakrywanie ust i nosa

Szanowni działkowcy w związku z tym, że dość często zdarzają się przypadki nie zasłaniania ust i nosa przez działkowców z rodzinami poruszających się po alejkach uprzejmie informujemy, że wszystkie takie przypadki będą zgłaszane odpowiednim służbom a osoby ignorujące ten obowiązek nie będą obsługiwane przez zarząd i gospodarzy. Przypadki te nie są takie częste a większość po upomnieniu reaguje pozytywnie i odpowiednio. Prosimy też aby wszyscy zwracali uwagę na takie negatywne zachowania. Przypominamy też o zakazie...

Rozpoczynamy dyżury członków zarządu

Drodzy działkowcy od najbliższej soboty 25 kwietnia 2020r. zaczynamy dyżury członków zarządu w każdą sobotę w godzinach 12-13. Podczas dyżurów do świetlicy ogrodowej może wejść tylko jedna osoba obowiązkowo z ustami i nosem przysłoniętym. Osób nie mających osłony na ustach i nosie nie będziemy przyjmować. Podczas dyżurów można będzie załatwić wszystkie sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem ogrodu i działki. Prosimy też o zachowanie odpowiednich odstępów pomiędzy osobami....

Opłaty za działkę

Drodzy działkowcy w związku z przedłużaniem się stanu epidemii i niemożności zwołania Walnego Zebrania prosimy wszystkich działkowców o wpłacanie opłat za działkę na nasze konto w wysokości z 2019r....

Zakrywanie twarzy na ogrodzie

Drodzy działkowcy informujemy, że na terenie ogrodu również obowiązuje obostrzenie w postaci noszenia maseczek lub zakrywania twarzy. Obowiązek ten istnieje na częściach wspólnych czyli na alejkach i placach. Nie ma obowiązku noszenia maseczki lub zakrywania twarzy na swojej działce. W przypadku stwierdzenia naruszeń tego obowiązku zarząd ogrodu będzie zdecydowanie reagował włącznie z powiadomieniem odpowiednich organów. Bardzo prosimy o zastosowanie się do tego gdyż w przypadku stwierdzenia nagminnego naruszania tego obostrzenia ogród może być całkowicie zamknięty...

Możliwość wyłączenia wody

Szanowni działkowcy w związku z włączeniem wody na ogrodzie bardzo prosimy o przestrzeganie zasad wprowadzonych przez rząd gdyż jeżeli stwierdzimy, że zasady te nie są przestrzegane a włączenie wody spowodowało ich łamanie to woda zostanie wyłączona....