Dożynki ogrodowe

Drodzy działkowcy w tym roku w związku z sytuacją panującą w kraju dożynek ogrodowych nie będzie....

Walne zebranie

Uprzejmie informujemy, że w roku 2020r. nie będzie Walnego Zebrania i obowiązują opłaty z 2019r....

Walne Zebranie 2020r.

Poniżej umieszczamy link do uchwały Krajowego Zarządu PZD w sprawie Walnych Zebrań w tym roku. Decyzję o zebraniu podejmie zarząd naszego ogrodu na najbliższym zebraniu. http://pzd.pl/…/UCHWA%C5%81A%20Nr%20%204%20IV%202020%20%20K…...

Przegląd ogrodu

Uprzejmie informujemy, że przegląd ogrodu został przesunięty o tydzień. W dniu 27 czerwca 2020r. od godziny 10.00 odbędzie się przegląd ogrodu „A” a w dniu 28 czerwca 2020r. od godziny 10.00 odbędzie się przegląd ogrodu „B”...

Wysokość opłat za działki

Informujemy, że na tablicach ogłoszeń przy bramach nr 1 i 8 umieszczono wykazy z wysokością opłat za działki. Bardzo prosimy aby wpłacać kwoty wskazane w wykazach. Prosimy nie robić nadpłat....

Kontenery na śmieci

Drodzy działkowcy uprzejmie informujemy, że w dniu 27.05.2020r. kontenery na śmieci zostaną zabrane. O następnym terminie ich postawienia poinformujemy. Prosimy nie składać w miejscu ich ustawiania żadnych odpadów....

Zmiana harmonogramu dostaw wody

Drodzy działkowcy w związku z bardzo dużym zużyciem wody zmuszeni byliśmy do zmiany harmonogramu jej dostaw. W dni powszednie została wydłużona przerwa w dostawach tj: wody nie będzie w godzinach 11 – 16. Harmonogram jest dostępny na naszej stronie internetowej....

Kontenery na śmieci

Od dzisiaj na terenie ogrodu w stałych miejscach stoją kontenery na śmieci. Będą stały do końca miesiąca maja. Do kontenerów nie można wrzucać skoszonej trawy, odpadów zielonych i gruzu....

Zakrywanie ust i nosa

Szanowni działkowcy w związku z tym, że dość często zdarzają się przypadki nie zasłaniania ust i nosa przez działkowców z rodzinami poruszających się po alejkach uprzejmie informujemy, że wszystkie takie przypadki będą zgłaszane odpowiednim służbom a osoby ignorujące ten obowiązek nie będą obsługiwane przez zarząd i gospodarzy. Przypadki te nie są takie częste a większość po upomnieniu reaguje pozytywnie i odpowiednio. Prosimy też aby wszyscy zwracali uwagę na takie negatywne zachowania. Przypominamy też o zakazie...

Rozpoczynamy dyżury członków zarządu

Drodzy działkowcy od najbliższej soboty 25 kwietnia 2020r. zaczynamy dyżury członków zarządu w każdą sobotę w godzinach 12-13. Podczas dyżurów do świetlicy ogrodowej może wejść tylko jedna osoba obowiązkowo z ustami i nosem przysłoniętym. Osób nie mających osłony na ustach i nosie nie będziemy przyjmować. Podczas dyżurów można będzie załatwić wszystkie sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem ogrodu i działki. Prosimy też o zachowanie odpowiednich odstępów pomiędzy osobami....