Zarząd ROD „Wilkanów” w Wilkanowie

zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE Które odbędzie się w dniu 24.03.2024r. w Szkole Podstawowej nr 2  w Zielonej Górze przy ul. Wyszyńskiego 101 Początek obrad: W I terminie godz. 1000  w II terminie godz. 1030** **Zgodnie z § 62 ust. 1  statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym...

Dożynki

W dniu 19.08.2023r. od godziny 15.00 zapraszamy wszystkich na plac przy wieży ciśnień. Odbędą się tam obchody dnia działkowca. Zapraszamy....

Oszczędzamy wodę

W linku załączamy informację Krajowego Zarządu PZD: http://ozpzd-zielonagora.pl/komunikat-krajowego-zarzadu-pzd-stop-suszy/...

Kontenery na śmieci

Informujemy, że w dniu 06.06.2023r. kontenery zostaną zabrane. Prosimy nie składować w miejscu gdzie one stoją żadnych śmieci i odpadów....

Zmiana godzin dostaw wody

Informujemy, że woda na ogrodzie będzie od godziny 7.00 do godziny 21.00 zgodnie z harmonogramem....

Kontenery na śmieci

Informujemy, że w miesiącu maju zostaną ustawione na terenie naszego ogrodu trzy kontenery na śmieci. Do kontenerów w żadnym wypadku nie można wrzucać gruzu i odpadów organicznych. Działkowcy, którzy to zrobią będą obciążani kosztami utylizacji gdyż rejon ustawienia kontenerów będzie monitorowany....

Dyżury członków zarządu

Informujemy, że od dnia 01.04.2023r. rozpoczynają się dyżury członków zarządu w każdą sobotę w godzinach 12 – 13....

Włączenie wody

Informujemy, że w dniu 01.04.2023r. planujemy włączenie wody na ogrodzie. Proszę sprawdzić wszystkie krany....

Działka na sprzedaż

Informujemy, że działka nr 226 na naszym ogrodzie jest na sprzedaż. Chętnych prosimy o kontakt pod numer telefonu 663076395....

Wjazd na ogród

Informujemy, że od dnia 16.02.2023r. brama numer 8 na ogrodzie „B” jest ponownie czynna i mogą nią wjeżdżać działkowcy posiadający działki po tej części ogrodu „B” jednak podczas wjazdu proszę korzystać z nowej drogi zrobionej dla działkowców przez zarząd. Prosimy nie wjeżdżać na drogę oznaczoną znakiem TEREN PRYWATNY. Jednocześnie informujemy, że przejazd przy działce nr 410 jest zamknięty gdyż jest to również TEREN PRYWATNY....