Opłaty za działkę

Drodzy działkowcy w związku z przedłużaniem się stanu epidemii i niemożności zwołania Walnego Zebrania prosimy wszystkich działkowców o wpłacanie opłat za działkę na nasze konto w wysokości z 2019r....

Zakrywanie twarzy na ogrodzie

Drodzy działkowcy informujemy, że na terenie ogrodu również obowiązuje obostrzenie w postaci noszenia maseczek lub zakrywania twarzy. Obowiązek ten istnieje na częściach wspólnych czyli na alejkach i placach. Nie ma obowiązku noszenia maseczki lub zakrywania twarzy na swojej działce. W przypadku stwierdzenia naruszeń tego obowiązku zarząd ogrodu będzie zdecydowanie reagował włącznie z powiadomieniem odpowiednich organów. Bardzo prosimy o zastosowanie się do tego gdyż w przypadku stwierdzenia nagminnego naruszania tego obostrzenia ogród może być całkowicie zamknięty...

Możliwość wyłączenia wody

Szanowni działkowcy w związku z włączeniem wody na ogrodzie bardzo prosimy o przestrzeganie zasad wprowadzonych przez rząd gdyż jeżeli stwierdzimy, że zasady te nie są przestrzegane a włączenie wody spowodowało ich łamanie to woda zostanie wyłączona....

Apel

http://pzd.pl/artykuly/23952/188/Rodzinne-Ogrodki-Dzialkowe-sa-oaza-w-czasie-pandemii-koronawirusa.html...

Ważna informacja związana z włączeniem wody

Ważna informacja   W związku z włączeniem wody w dniu 9 kwietnia 2020r. informujemy, że wszystkich działkowców obowiązują zasady przestrzegania ograniczeń i obostrzeń związanych ze stanem epidemii. Zgodnie z uchwałą Krajowego Zarządu PZD nr 71/2020 z dnia 27 marca 2020 oraz uchwałą nr 60/2020 z dnia 26 marca 2020r. wszystkie akty naruszeń będą zgłaszane odpowiednim służbom. Zarząd ogrodu jest też upoważniony do podjęcia odpowiednich kroków w celu zapobieżenia aktom naruszeń powyższych zasad włącznie z całkowitym...

Włączenie wody

Termin włączenia wody     Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 kwietnia 2020r. będzie włączona woda na ogrodzie. Prosimy o zakręcenie kranów na działkach....

Ważna uchwała Krajowego Zarządu

http://pzd.pl/artykuly/23940/188/Uchwala-nr-60-2020-Krajowego-Zarzadu-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-26-marca-2020-r-w-sprawie-wprowadzenia-czasowych-ograniczen-w-zasadach-korzystania-z-dzialek-w-ROD-i-dostepu-do-terenow-i-infrastruktury-ROD.html http://pzd.pl/uploads/cgblog/id23940/uchwala_KZ_PZD_60.2020_z_dn._26.03.2020.pdf...

Epidemia

Bardzo prosimy o zapoznanie się z linkiem poniżej: http://ozpzd-zielonagora.pl/nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem/...

Termin włączenia wody

Drodzy działkowcy dużo osób pyta kiedy włączymy wodę. Odpowiadając na to pytanie musimy powiedzieć, że włączenie wody na ogrodzie to nie tylko odkręcenie zaworów, z tym faktem wiąże się też bardzo dużo czynności, które gospodarze muszą wykonać na większości działek co oczywiście wiąże się kontaktem.Dlatego informujemy, że będziemy starać się włączyć wodę po pierwsze jak nie będzie bezpośredniego zagrożenia zakażeniem dla gospodarzy a po drugie gdy całodobowe warunki atmosferyczne na to pozwolą. Prosimy o zrozumienie...