Uchwała walnego zebrania w sprawie planu pracy na 2019r.

Uchwała walnego zebrania w sprawie preliminarzy finansowych na 2019r.

Uchwała walnego zebrania w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia.

Uchwała walnego zebrania w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu i sprawozdania finansowego za 2018r.

 

 

 

Opłaty za działkę w 2020r. są w takiej samej wysokości jak w 2019r :

Opłata ogrodowa                          – 0,75zł. za metr kwadratowy działki

Składka członkowska                   – 6zł. od działki

Podajemy numer konta ogrodu – 64109016360000000062007625 Santander bank

 

Nowy działkowicz jest zobowiązany wpłacić na konto ogrodu podwyższoną opłatę ogrodową w kwocie 200zł, opłatę inwestycyjną w kwocie 400zł, składkę członkowską w kwocie 6zł. oraz opłatę za działkę jeżeli poprzednik tego nie uczynił. Podwyższona opłata ogrodowa i inwestycyjna jest opłatą jednorazową. Składka członkowska jest doliczana do opłaty za dzierżawę działkową co roku.

 

Przypominamy, że ostateczny termin opłaty za działkę mija z dniem 31.05.2020r. zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki za zwłokę. W przypadkach skrajnych występujemy do sądu z pozwem o zapłatę oraz wypowiadamy umowę dzierżawy działkowej.