Uchwała walnego zebrania w sprawie planu pracy na 2019r.

Uchwała walnego zebrania w sprawie preliminarzy finansowych na 2019r.

Uchwała walnego zebrania w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia.

Uchwała walnego zebrania w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu i sprawozdania finansowego za 2018r.

 

 

 

Opłaty za działkę w 2018r.

Opłata ogrodowa                          – 0,75zł. za metr kwadratowy działki

Składka członkowska                   – 6zł. od działki

Podajemy numer konta ogrodu – 64109016360000000062007625 Santander bank

Zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbyło się w dniu 31.03.2019r. do końca miesiąca sierpnia 2019r. wpłacamy po 500zł. od działki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci elektroenergetycznej na terenie ogrodu etap I” Pieniądze te wpłacamy na następujące konto -                              50 1090 1535 0000 0001 4226 3209 Santander bank

Nowy działkowicz jest zobowiązany wpłacić na konto ogrodu podwyższoną opłatę ogrodową w kwocie 200zł, opłatę inwestycyjną w kwocie 450zł, składkę członkowską w kwocie 6zł. oraz opłatę za działkę jeżeli poprzednik tego nie uczynił. Podwyższona opłata ogrodowa i inwestycyjna jest opłatą jednorazową. Składka członkowska jest doliczana do opłaty za dzierżawę działkową co roku.

 

Przypominamy, że ostateczny termin opłaty za działkę mija z dniem 31.05.2019r. zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki za zwłokę. W przypadkach skrajnych występujemy do sądu z pozwem o zapłatę oraz wypowiadamy umowę dzierżawy działkowej.