Opłaty za działkę w 2023r.

Opłata ogrodowa                          – 0,83zł. za metr kwadratowy działki

Składka członkowska                   – 6zł. od działki

Podajemy numer konta ogrodu – 64109016360000000062007625 Santander bank

Nowy działkowicz jest zobowiązany wpłacić na konto ogrodu podwyższoną opłatę ogrodową w kwocie 300zł, opłatę inwestycyjną w kwocie 550zł, składkę członkowską w kwocie 6zł. oraz opłatę za działkę jeżeli poprzednik tego nie uczynił. Podwyższona opłata ogrodowa i inwestycyjna jest opłatą jednorazową. Składka członkowska jest doliczana do opłaty za dzierżawę działkową co roku.

Przypominamy, że ostateczny termin opłaty za działkę mija z dniem 30.06.2023r. zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki za zwłokę. W przypadkach skrajnych występujemy do sądu z pozwem o zapłatę oraz wypowiadamy umowę dzierżawy działkowej.