Zarząd

Sławomir Wziętek – Prezes Zarządu (działka 368A)

Wiesława Proga – Zastępca Prezesa (działka 59)

Danuta Rogala – Sekretarz Zarządu (działka 174)

Barbara Górniak – Skarbnik (działka 53)

Marek Stankiewicz – Członek Zarządu (działka 367)

Zbigniew Kaczmarski – Członek Zarządu (działka 158)

Katarzyna Tarkowska – Członek Zarządu (działka 240)

Janina Nowak – Członek Zarządu (działka nr 82)

Jan Martynów – Członek Zarządu (działka nr 142)

 

Stanisława Ogonowska – Księgowa ogrodu (nie posiada działki na ogrodzie)