Zniszczenia jakie dokonały dziki na ogrodzie. Dookoła pełno kasztanów i żołędzi a one przyszły po pędraki. Informujemy też, że wszelkie szkody spowodowane działalnością dzikiej zwierzyny należy zgłaszać do: DEPARTAMENT ROLNICTWA, ZASOBÓW NATURALNYCH, RYBACTWA I ROZWOJU WSI Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Wcześniej w zarządzie ogrodu należy uzyskać wypis z ewidencji działek.  ...
Read more