Zakrywanie twarzy na ogrodzie

Drodzy działkowcy informujemy, że na terenie ogrodu również obowiązuje obostrzenie w postaci noszenia maseczek lub zakrywania twarzy. Obowiązek ten istnieje na częściach wspólnych czyli na alejkach i placach. Nie ma obowiązku noszenia maseczki lub zakrywania twarzy na swojej działce. W przypadku stwierdzenia naruszeń tego obowiązku zarząd ogrodu będzie zdecydowanie reagował włącznie z powiadomieniem odpowiednich organów. Bardzo prosimy o zastosowanie się do tego gdyż w przypadku stwierdzenia nagminnego naruszania tego obostrzenia ogród może być całkowicie zamknięty łącznie z zakazem wstępu.