Ważna informacja związana z włączeniem wody

Ważna informacja

 

W związku z włączeniem wody w dniu 9 kwietnia 2020r. informujemy, że wszystkich działkowców obowiązują zasady przestrzegania ograniczeń i obostrzeń związanych ze stanem epidemii. Zgodnie z uchwałą Krajowego Zarządu PZD nr 71/2020 z dnia 27 marca 2020 oraz uchwałą nr 60/2020 z dnia 26 marca 2020r. wszystkie akty naruszeń będą zgłaszane odpowiednim służbom. Zarząd ogrodu jest też upoważniony do podjęcia odpowiednich kroków w celu zapobieżenia aktom naruszeń powyższych zasad włącznie z całkowitym zamknięciem ogrodu. Prosimy i apelujemy o stosowanie się do zasad.