Rozpoczynamy dyżury członków zarządu

Drodzy działkowcy od najbliższej soboty 25 kwietnia 2020r. zaczynamy dyżury członków zarządu w każdą sobotę w godzinach 12-13. Podczas dyżurów do świetlicy ogrodowej może wejść tylko jedna osoba obowiązkowo z ustami i nosem przysłoniętym. Osób nie mających osłony na ustach i nosie nie będziemy przyjmować. Podczas dyżurów można będzie załatwić wszystkie sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem ogrodu i działki. Prosimy też o zachowanie odpowiednich odstępów pomiędzy osobami.