Przegląd ogrodu

Uprzejmie informujemy, że przegląd ogrodu został przesunięty o tydzień. W dniu 27 czerwca 2020r. od godziny 10.00 odbędzie się przegląd ogrodu „A” a w dniu 28 czerwca 2020r. od godziny 10.00 odbędzie się przegląd ogrodu „B”