Opłaty za działkę

Drodzy działkowcy w związku z przedłużaniem się stanu epidemii i niemożności zwołania Walnego Zebrania prosimy wszystkich działkowców o wpłacanie opłat za działkę na nasze konto w wysokości z 2019r.