Poniżej zamieszczamy link z informacją o unieważnieniu przetargu na budowę sieci elektroenergetycznej na terenie ogrodu Etap I http://ozpzd-zielonagora.pl/ogloszenie-o-przetargu/...
Read more