Zarząd R.O.D. „Wilkanów” w Wilkanowie ogłasza przetarg na „Budowa sieci elektroenergetycznej – linia kablowa SN15kV wraz z budową słupowej stacji transformatorowej dla zasilania ogrodów działkowych”       Wszystkie informacje oraz dokumenty przetargowe można pobrać ze strony: http://ozpzd-zielonagora.pl/ogloszenie-o-przetargu/...
Read more